Přednášky

Přednášky

Úvodní přednášky pro kurzy „Klimatizace a Větrání“ na ČVUT Praha:

 • Optimalizace energetického hospodářství TZB [ pdf ] (918 KB)
 • MaR VZT – požadavky projektanta VZT [ pdf ] (1 322 KB)

Přednáška Green Way Day 2022

Vzduchotechnika a kanalizace:

Přednáška byla o tom, jak zabránit, aby se výpary z kanalizace nedostávaly do systémů úpravy vzduchu ve vzduchotechnických systémech, lidově řečeno do systémů KLIMATIZACE

 • prezentace: [ppsx ] (65 MB) – Prezentace má namluvený komentář

Přednášky 24. konference VZT 2021:

Optimální provoz tepelného čerpadla jako zdroje tepla i chladu

V případě použití tepelného čerpadla v systému zdrojů jako současný zdroj tepla i chladu, s požadavkem na určitou konkrétní teplotu otopné i chlazené vody a maximální efektivitu provozu, je vhodné dodržet určitá pravidla zapojení rozvodů a regulace systémů okruhů rozvodů. Přednáška nastiňuje možnost zapojení jednotlivých okruhů systémů vytápění a chlazení tepelným čerpadlem, s důrazem na celkovou efektivitu provozu.

 • přednáška: [pdf ] (2,0 MB)
 • prezentace: [pptx ] (1,2 MB)

Rotační regenerační výměník ZZT v praxi.

 • Vliv otáček kola na přenesený výkon.
 • Funkce a příklady použití, event. nepoužití proplachovací komory v dělící rovině kola.

Přednáška pojednává o vlivu otáček kola rotačního regeneračního výměníku zpětného získávání tepla na přenesený výkon, vliv proplachovací komory na přenesený výkon a vzduchotěsnost v dělící rovině kola. Na závěr je uvedeno připojení do systému MaR, včetně ochrana kola proti destrukci.

 • přednáška: [pdf ] (1,4 MB)
 • prezentace: [pptx ] (1,8 MB)

Provozní zkušenosti se systémy protizámrazových ochran v systémech TZB

V sestavách vzduchotechnických systémů jsou prvky, jejichž celistvost může být ohrožena při styku s médii s podnulovou teplotou. Tyto prvky musí být chráněny tzv. Protizámrazovou ochranou. V příspěvku jsou uvedeny ty nejpoužívanější v systémech techniky prostředí.

 • přednáška: [pdf ] (1,6 MB)
 • prezentace: [pptx ] (0,6 MB)

Přednáška XII. sympozium GREEN WAY 2021

Provoz Státní opery Praha po rekonstrukci

Prezentace přednášky pojednává o rekonstrukci Státní opery Praha z hlediska TZB

 • prezentace: [pptx ] (0,6 MB)

Karel Brno Přednáška XI. sympozium GREEN WAY 2020

Ohřev vzduchu z výroby chladu v Kongresovém centru Praha

Prezentace přednášky pojednává o rekonstrukci energetických systémů Kongresového centra Praha (KCP) formou EPC s cílem:
MINIMALIZOVAT PROVOZNÍ NÁKLADY PRO PRIMÁRNÍ ZDROJE ENERGIÍ.

 • přednáška: [pdf ] (3,5 MB)
 • prezentace: [mp4 ] (160 MB)

Přednáška 22. konference VZT 2017:

Provoz chladících zařízení pro klimatizaci budov s ohledem na dosažení maximálního celkového chladícího faktoru.

Příspěvek pojednává o různých systémech distribuce chladu po budově pro klimatizační zařízení v objektech a jejich vliv na chladící faktor zdroje chladu. Nabízí možná řešení, při kterých je minimalizována celková energetická náročnost na výrobu a distribuci chladu pro klimatizaci v budovách.

Přednáška GREEN WAY DAY 2017

Přednáška 21. konference VZT 2014:

Praktické zkušenosti s využitím indukčních vyústí k distribuci vzduchu

 • sborník: [pdf] (290 KB)
 • přednáška: [pdf] (916 KB)

Přednášky Sympozium INHOB :

 • 2014 – Možnosti MaR ve snižování spotřeby energií, projekční chyby [ pdf ] (1 448KB)
 • 2013 – Problematika čerpadel s řízenými otáčkami oběžného kola [ppsx] (765 KB)